Základné predpoklady

 

Základné predpoklady na zamestnanie, prípadne sprostredkovanie zamestnania našou spoločnosťou:

 • komunikatívna znalosť nemeckého jazyka, nutnosť dorozumieť sa, komunikovať s klientom, rodinnými príslušníkmi, lekárom, našim zástupcom v Nemecku, atď.
 • predchádzajúce skúsenosti v oblasti opatrovania (doložiť prípadné vysvedčenia, certifikáty a odporúčania)
 • výpis z registra trestov


Starostlivosť o klienta zahrňuje:

 • starostlivosť o hygienu klienta – umývanie, kúpanie
 • obliekanie a prezliekanie
 • príprava a podávanie liekov
 • príprava a podávanie jedla, príp. kŕmenie
 • polohovanie ležiacich klientov
 • nácvik chôdze, príp. jednoduchá rehabilitácia s čiastočne mobilným pacientom, atď.

 

Starostlivosť o domácnosť zahrňuje:

 • bežné upratovanie domácnosti, utieranie prachu, vysávanie, umývanie
 • varenie a podávanie jedla
 • pranie bielizne klienta a jej žehlenie
 • nákup potravín a základných hygienických potrieb, zaobstaranie liekov z lekárne