Podmienky

 

Ponúkame prácu opatrovateľkám a opatrovateľom na Slovensku a v Nemecku na krátkodobé (1 mesiac) a dlhodobé turnusy (1-3 mesiace a viac). Zabezpečená istá práca na niekoľko mesiacov.

 

Opatera ľudí v domácom prostredí. Ubytovanie a strava je bezplatne zabezpečená, cestovné preplácané v plnej výške. Sociálne a zdravotné odvody hradíme opatrovateľkám a opatrovateľom na Slovensku.

 

Opatrovateľský kurz sa nevyžaduje. Skúsenosti s opatrovaním a vedením domácnosti sú ale potrebné. Znalosť nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni je nevyhnutnou podmienkou.